Privacy Policy


Dit is de website van BOFIX-systems B.V.
Ons postadres is
Rijksweg Zuid 96
6161 BR  GELEEN (L)
The Netherlands.

Kamer van Koophandel is 62399608.
BTW-nummer is NL.8548.02.824.B01.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze
webserver automatisch noch uw domeinnaam,
noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

    • uw e-mailadres, indien u boodschappen of
      vragen plaatst op deze website
    • uw e-mailadres, indien u dit aan ons
      communiceert

Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik
en wordt daarna verwijderd. De informatie wordt
alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven
aan andere organisaties voor commerciële
doeleinden.

Double click to edit

Op deze site gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Als u verdere vragen heeft omtrent deze Privacy Policy, neemt u dan contact met ons op.

Maatwerk in

hagelnetsystemen

,

machines en

materialen

voor de fruitteelt

Advies en Informatie
06  5111 5539Correspondentieadres: BOFIX-systems B.V.   Rijksweg Zuid 96   6161 BR GELEEN (L)   Nederland   +31 (0)6 - 51118092
Afleveradres: Adsteeg 41   6191 PW Beek (L)   Nederland    +31 (0)6 - 51115539